Parafriidrott

Vi har för närvarande ingen specifik grupp för parafriidrott men vi jobbar hela tiden på att göra friidrotten tillgänglig för fler och implementerar olika anpassningar där vi ser möjlighet och behov.

Varje träningspass (för barn) inleds och avslutas med samling och är däremellan uppdelat i fyra olika block för att öka igenkännbarheten (se nedan). Vissa variationer kan förekomma. Vi använder oss även av bildstöd vid planeringen av de enskilda träningspassen, samt har en tydlig timer som visar hur lång tid det är kvar av en specifik övning. Till detta har Iggesunds SK mottagit medel från Svensk Friidrott.

Exampel på träningspass
Block 1Block 2Block 3Block 4
UppvärmningGren 1Gren 2Stafett/lek

Kontakta oss gärna om ditt barn har speciella behov och vill börja med friidrott! Kontaktuppgifter finns här.
Är du intresserad av att vara med och utveckla parafriidrotten i Iggesund är du också varmt välkommen att höra av dig!