Vår klubb är vaccinerad mot doping Prideflagga Iggesunds SK Svensk Friidrott

Välkommen till Iggesunds SK!

Iggesunds SK bildades 1985 och hette till en början Iggesunds Skidklubb men bytte sedermera namn till Iggesunds Sportklubb. Klubbens huvudsakliga inriktning idag är löpning och friidrott. Friidrotten sysselsätter barn och ungdomar från 6 år och uppåt samt veteraner.

Resultat Iggesundsmilen 2024

Sommaruppehåll
Veckorna 29-32 gör friidrottsträningen sommaruppehåll. Gäller både tisdagar och söndagar.
Ha en skön sommar och välkommen tillbaka den 13/8!

Kom och träna med oss!
Friidrott F-klass och uppåt, tisdagar kl 18-19 på Movallens IP
Friidrott födda -15 och tidigare, tisdagar kl 18-19 samt söndagar kl 17-18:30 på Movallens IP
Friidrott vuxna, söndagar kl 17-18:30 på Movallens IP
Löpträning för nybörjare, onsdagar kl 18-19
Läs mer här
Välkomna!

Tävlingsanmälan
Här kan du anmäla dig/ditt barn till aktuella tävlingar. Om det inte fungerar kan du istället maila anmälan till hanna@iggesundssk.se. Observera sista anmälningsdatum till tävlingarna.

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Vi bidrar genom att erbjuda friidrottsträning för barn och ungdomar för närvarande en gång i veckan till en så låg kostnad som möjligt. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Ta del av Pep-rapporten här!

Datum att skriva in i kalendern:
2024.06.18 - Guldjakt, Movallen Iggesund
2024.08.27 - Guldjakt, Movallen Iggesund
2024.09.07 - Höstharen, Ankarmon Iggesund
2024.12.31 - Nyårsloppet, Iggesund

 
InstagramFölj "iggesundssk"
på Instagram!