Vår klubb är vaccinerad mot doping Prideflagga Iggesunds SK Svensk Friidrott

Välkommen till Iggesunds SK!

Iggesunds SK bildades 1985 och hette till en början Iggesunds Skidklubb men bytte sedermera namn till Iggesunds Sportklubb. Klubbens huvudsakliga inriktning idag är löpning och friidrott. Friidrotten sysselsätter barn och ungdomar från 6 år och uppåt samt veteraner.

Inomhusavslutning + uppehåll
Den 26/3 blir sista tisdagsträningen inomhus för båda grupperna, sen tar vi ett uppehåll och så ses vi på Movallen (utomhus) den 7/5 kl 18:00! OBS att båda grupperna tränar kl 18:00 den 26/3.
Söndagsträningen fortsätter som vanligt hela april (med undantag för påskdagen), alla födda 2015 och tidigare är välkomna (även vuxna)! Kl 17:00 i Iggesundsskolans gymnastiksal.

Tävlingsanmälan
Här kan du anmäla dig/ditt barn till aktuella tävlingar. Om det inte fungerar kan du istället maila anmälan till hanna@iggesundssk.se. Observera sista anmälningsdatum till tävlingarna.
Inbjudan Medaljjakten Bollnäs 16/3

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Vi bidrar genom att erbjuda friidrottsträning för barn och ungdomar för närvarande en gång i veckan till en så låg kostnad som möjligt. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Ta del av Pep-rapporten här!

Datum att skriva in i kalendern:
2024.06.06 - Iggesundsmilen, Iggesund
2024.09.07 - Höstharen, Ankarmon Iggesund
2024.12.31 - Nyårsloppet, Iggesund

 
InstagramFölj "iggesundssk"
på Instagram!