Ankarmons Utegym

Välkommen till vårt utegym, beläget vid Ankarmons Camping i Iggesund. Utegymmet är tillgänglighetsanpassat och öppet för alla dygnet runt.
Utegymmet är uppfört av Iggesunds SK tillsammans med ett flertal lokala sponsorer och frivilliga. Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit på något sätt!
Nedan hittar du en "dagbok" för vad som hänt och händer i utegymmet, de nyaste inläggen hamnar högst upp. Bilderna är tagna av Krister Törnqvist, Christer Johansson, Kattis Östby (scouterna), Ida Taipale (invigningen) och Hanna Blombäck.


10 september 2022: I samband med terrängtävlingen Höstharen invigdes idag utegymmet! Bandet klipptes av ordförande tillika initiativtagare till utegymmet Hanna Blombäck tillsammans med kassör och arbetsledare för montering av utrustning Jan Ove Kilarne.

Hanna och Jan Ove klipper bandet
Många ville titta på det nya utegymmet.
Ett barn testar ryggdraget, flera andra personer syns i bilden.
Vy över utegymmet, flera personer tittar runt.
TVy över utegymmet, flera personer tittar runt.
En person i rullstol testar ryggdraget. Ett barn i rullstol tittar på.
En person testar ryggdraget.
Barn testar monkey-bars.Barn hänger i pull-up-stängerna.


10 augusti 2022: Idag får utegymmet ett nytt staket!

Två personer lägger sista handen vid nya staketet.Nytt staket.


20 juni 2022: Monkey-baren behöver av säkerhetsskäl ha mjukt underlag, detta arbete påbörjades idag.

Asfalten är borttagen under monkey-baren.En traktor används för att forsla bort asfaltsbitarna.


15 juni 2022: Axelpressen och benböjen var så pass lika varann i utförande att vi sänker den ena för att få in fler användningsområden.


30 april 2022: Lagom till Valborgsmässofirandet är utegymmet färdigt!!

Stocklyft och axelpress
Bänkpress
Monkey-bars
Ryggdrag
Vy över utegymmet med två traktordäck i förgrunden.


29 april 2022: Det börjar ta sig!

Två personer jobbar med roddmaskinerna.
Axelpressen och knäböjen börjar vara klara.
Ryggdragen är färdiga! Ramperna till roddmaskinerna ligger dock omonterade framför ännu.
Monkey-baren är så gott som klar, det ligger några sandhögar under som ska fixas till dock.
Bild tagen lite längre ifrån, flera personer jobbar med roddmaskinerna.
Två personer testar varsin bänkpressmaskin, en annan testar knäböjen. En fjärde person går med ryggen mot kameran.
Vy över utegymmet som börjar se färdigt ut!
Vy över utegymmet som börjar se färdigt ut!


28 april 2022: Arbete pågår febrilt.

Flera personer arbetar med att få roddmaskinerna på plats.
Två personer arbetar med att rikta monkey-baren.
En person i arbetskläder går från kameran. I bakgrunden en skåpbil med släp. En ryggsäck, termosar och vattenflaskor står på situp-brädan.
Fyra personer vid monkey-baren, en person står nere i en av groparna och håller i en spade, två av personerna lutar sig mot monkey-baren. Material (trä) ligger utspritt på marken.
Vy över utegymmet. Mycket är färdigt men en del material ligger kvar på marken.
Vy över utegymmet. Mycket är färdigt men en del material ligger kvar på marken.


27 april 2022: Arbete pågår febrilt.

Bild tagen en bit ifrån utegymmet, ett stängsel är nedtaget och ligger hoprullat närmast kameran. En blå conteriner skymtar till vänster.
Personer som jobbar/pratar med varandra. Monkey-bars står hopmonterad och nedställd i hål som ska gjutas.
Monkey-bars, en person står nere i ett av hålen som utrustningen ska förankras i.


26 april 2022: Gjutning påbörjad.

Två personer och en cementblandare bakom utrustning som ska gjutas fast.
En person tömmer en skottkärra i ett av hålen som utrustningen står i.


23 april 2022: Det går framåt!

Utrustning står utplacerade i de grävda hålen, sandhögar ligger bredvid.
Material (trä) ligger utplacerade i högar.
Massor med grävda hål och sandhögar.
Massor med grävda hål och sandhögar.


22 april 2022: Idag har Scouterna Iggesund hjälpt oss att gräva, då gick det undan!

Två ungdomar gräver varsitt hål, en tredje ungdom står med spaden i handen och tittar in i kameran. Två ungdomar bänder upp en bit asfalt.
Vy över arbetet.
Två ungdomar håller i varsitt handtag av en markborr.
Flera hål är grävda, sand ligger i högar bredvid.
Vy över arbetet.
Vy över arbetet.


April 2022: Leverans! Tjälen har även gått ur marken så det är bara att börja gräva och montera! Ca 80 hål behövs.

Dag 1 - Alla delar till utegymmet är sorterade och ligger i högar på de platser där de ska uppföras.
Dag 1 - Delarna sorterade
Dag 2 - Viss montering av utrustningen har påbörjats
Dag 2 - Montering påbörjad


Vintern 2021/2022: En ritning för utrustning tas fram och beställning görs. Bara att vänta på leverans och vårväder!


Hösten 2021: Ansökan om sponsring till utrustningen lämnas in till Iggesunds Bruks Sociala Fond. Ansökan går senare igenom, vi är på gång!


Sommaren 2021: Efter en tids funderingar och studiebesök på andra utegym tog Iggesunds SK:s styrelse kontakt med Iggesunds IK, som då ägde Ankarmons Camping (nuvarande ägare är Camp Igge), angående ett samarbete för att få till ett utegym i Iggesund. Tongångarna var positiva så planering påbörjades. En lämplig plats för utegymmet sågs ut och en skiss för vilken typ av utrustning som skulle ingå gjordes. Att gymmet skulle vara tillgänglighetsanpassat var viktigt och ett krav redan från början.